บริษัท แบงคอก อาย ดิจิตัล มีเดียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นด้วยทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบริการติดตามและรวบรวม รวมทั้งวิเคราะห์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ ตลอดจนรวบรวมและจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายงานข่าวกรองในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการนำไปใช้วางแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการค้า ประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี ในธุรกิจมอนิเตอร์ริง ทำให้เรารู้ว่า เราต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะตอบสนอง และนำเสนองานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เราจึงรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นและในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานไปในส่วนของการทำธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading หรือ Distributor) โดยมีสินค้าเช่น โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายและบริการแบตเตอรี่แห้ง (SLA),แบตเตอรี่น้ำ Deep Cycle,แบตเตอรี่รถกอล์ฟ (Golf Car)

สินค้า