เกี่ยวกับเรา

              บริษัท แบงคอก อาย ดิจิตัล มีเดียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตามหนังสือรับรอง เลขที่ สป.008566 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0115558005679 ออกให้โดย สำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 407/37-38 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

               บริษัท แบงคอก อาย ดิจิตัล มีเดียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบริการติดตามและรวบรวม รวมทั้งวิเคราะห์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ ตลอดจนรวบรวมและจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายงานข่าวกรองในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการนำไปใช้วางแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการค้า ประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี ในธุรกิจมอนิเตอร์ริง ทำให้เรารู้ว่า เราต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะตอบสนอง และนำเสนองานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เราจึงรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นและในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานไปในส่วนของการทำธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading หรือ Distributor) โดยมีสินค้าเช่น โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายและบริการแบตเตอรี่แห้ง (SLA),แบตเตอรี่น้ำ Deep Cycle,แบตเตอรี่รถกอล์ฟ (Golf Car)

วิสัยทัศน์

              บริษัท แบงคอก อาย ดิจิตัล มีเดียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะมุ่งทำธุรกิจในงานด้านการรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สื่อโทรทัศน์ อย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์กับลูกค้า และมีความมุ่งมั่นในธุรกิจซื้อมาขายไป ในด้านการบริการสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้ได้ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม สำหรับการใช้งานจริง และทางเราสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความเสียหายรวมถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน