Emergency Light

ไฟฉุกเฉิน Emergency Light           Emergency Light หรือ ไฟฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน มอก. เป็นไฟฉุกเฉินชนิดหลอดไฟแบบ LED ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก แต่ให้ความสว่างสูง สำรองไฟได้นาน ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่าง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยตัวเครื่องจะส่องสว่างอัตโนมัติ           เพราะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ภายในตัวเคริ่อง เพื่อส่องสว่างให้สถานที่ ที่มีการติดตั้งตัวไฟฉุกเฉินให้ส่องแสงสว่างในสถานที่ที่มีไฟฟ้าดับ ในอาคารที่อยู่อาศัย เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม จะมีกฎหมายควบคุมอาคาร ให้มีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยกับผู้พักอาศัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มียี่ห้อ Max Bright , Sunny , Dyno รายละเอียด       Read more…