แบตเตอรี่รถกอล์ฟ รถไฟฟ้า และ Solar Cell

Deep Cycle Battery / Golf Cars Battery / Solar Cell

           แบตเตอรี่รถกอล์ฟรถไฟฟ้า และแบบ Solar Cell เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้า คงที่ได้อย่างต่อเนื่องได้นานขึ้น  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีทั้งแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้ง เหมาะสำหรับระบบโซล่าเซลล์, ไฟแสงสว่าง, รถยกไฟฟ้า, รถกอล์ฟ,กังหันน้ำ-ลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องการใช้พลังงาน จากแบตเตอรี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

          ส่วนแบตเตอรี่แห้ง แบบ Deep Cycle เหมาะกับงาน Solar Cell เครื่องจักรกลไฟฟ้า, รถไฟฟ้า, ไฟแสงสว่าง และงานทั่วไปที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้ง  เพื่อความสะดวกไม่ต้องคอยเติมน้ำกลั่น ตลอดอายุการใช้งาน

รายละเอียด     
                 *คลิกที่ยี่ห้อเพื่อดูรายละเอียด

3k logo
bsb
Tranpower Logo
Trojan Logo
US Logo
Yuasa Logo