ป้ายไฟฉุกเฉิน

Emergency Exit Signs


          Emergency Exit Signs หรือป้ายไฟฉุกเฉิน คือ ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยตัวเครื่องจะส่องสว่างอัตโนมัติ เพราะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ภายในตัวเคริ่อง เพื่อส่องสว่างให้สถานที่ ที่มีการติดตั้งตัวไฟฉุกเฉินให้ส่องแสงสว่างในสถานที่ที่มีไฟฟ้าดับ

          โคมไฟทางออกฉุกเฉิน/ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign/Exit Light) ใช้สำหรับให้แสงสว่างเพื่อบอกเส้นทางในการเดินทางไปในเส้นทางที่ปลอดภัย หรือบอกข้อความตามที่ระบุไว้ในป้ายโคมเหมาะสำหรับบริเวณที่มีคนจำนวนมากหรือบริเวณที่สำคัญ เช่น ทางเดินส่วนกลาง ห้องประชุม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น

รายละเอียด     
                 *คลิกที่ยี่ห้อเพื่อดูรายละเอียด

maxbright
sunny
dyno