ป้ายความปลอดภัย

Safety Sign Exit Sign

        เป็นป้ายที่มีเครื่องหมายเสริมของป้ายสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปป้ายจะใช้สัญลักษณ์ภาพหรือข้อความที่เป็นมาตรฐานสากลในการสื่อความหมายเพื่อแจ้ง เช่น ป้าย เตือน ห้าม หรือบังคับให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

        สำหรับป้ายเตือนนั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีรูปทรง ขนาด สี และเครื่องหมายเสริมของป้ายสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นป้ายความปลอดภัยจึงเหมาะนำมาใช้ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เช่นป้ายเตือนโรงงาน ป้ายเตือนในห้าง ป้ายเตือนในสถานที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามป้ายเตือนก็มีรูปแบบของมันและจะไม่ต่างกันมาก

รูปแบบป้ายต่างๆ    
                 บริการรับผลิตและติดตั้ง