Safety Sign Exit Sign

ป้ายความปลอดภัย Safety Sign Exit Sign         เป็นป้ายที่มีเครื่องหมายเสริมของป้ายสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปป้ายจะใช้สัญลักษณ์ภาพหรือข้อความที่เป็นมาตรฐานสากลในการสื่อความหมายเพื่อแจ้ง เช่น ป้าย เตือน ห้าม หรือบังคับให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด         สำหรับป้ายเตือนนั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีรูปทรง ขนาด สี และเครื่องหมายเสริมของป้ายสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นป้ายความปลอดภัยจึงเหมาะนำมาใช้ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เช่นป้ายเตือนโรงงาน ป้ายเตือนในห้าง ป้ายเตือนในสถานที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามป้ายเตือนก็มีรูปแบบของมันและจะไม่ต่างกันมาก รูปแบบป้ายต่างๆ                     บริการรับผลิตและติดตั้ง ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย(FIRE EQUIPEMENT SIGNS) ป้ายเครื่องหมายห้าม(PHOHIBITION SIGNS) ป้ายเครื่องหมายบังคับ(PHOHIBITION SIGNS) ป้ายเครื่องหมายเตือน(WARNING SIGNS) ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย(SAFETY Read more…

Deep Cycle Battery

แบตเตอรี่รถกอล์ฟ รถไฟฟ้า และ Solar Cell Deep Cycle Battery / Golf Cars Battery / Solar Cell            แบตเตอรี่รถกอล์ฟรถไฟฟ้า และแบบ Solar Cell เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้า คงที่ได้อย่างต่อเนื่องได้นานขึ้น  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีทั้งแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้ง เหมาะสำหรับระบบโซล่าเซลล์, ไฟแสงสว่าง, รถยกไฟฟ้า, รถกอล์ฟ,กังหันน้ำ-ลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องการใช้พลังงาน จากแบตเตอรี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ            ส่วนแบตเตอรี่แห้ง แบบ Deep Cycle เหมาะกับงาน Solar Cell เครื่องจักรกลไฟฟ้า, รถไฟฟ้า, ไฟแสงสว่าง และงานทั่วไปที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้ง  เพื่อความสะดวกไม่ต้องคอยเติมน้ำกลั่น Read more…

Battery

แบตเตอรี่เเห้ง VRLA/SLA Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery            แบตเตอรี่แห้ง VRLA/SLA  Sealed Lead Acid ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น (Maintenance Free)            สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า Electronice เช่น เครื่องสำรองไฟ UPS, ไฟฉุกเฉิน Emergency Light,ป้ายไฟทางออก Exit , รถไฟฟ้า, รถจักรยานไฟฟ้า, รถยก, รถกอล์ฟ, โฟล์คลิฟท์, เครื่องมือแพทย์,ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่นๆ รายละเอียด                 Read more…

Accessories

Accessories อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด รายละเอียด                      *คลิกที่ยี่ห้อเพื่อดูรายละเอียด Close Close Close

Inverter

ไฟฉุกเฉินแบบตู้รวม Inverter Output 220VAC           Central Unit Emergency Light เป็นไฟฉุกเฉินแบบตู้รวม ที่สามารถต่อพ่วงหลอดไฟได้หลายหลอด ภายในตัวเครื่องจะมีแบตเตอรี่บรรจุ พร้อมระบบควบคุม แบบ Automatic Solid State System ทำหน้าที่ควบคุมการประจุ และคายประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่อย่างแม่นยำ และระบบควบคุมนี้จะตัดวงจร  เมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่เมื่อถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ ระบบไฟให้ใช้มีให้เลือกใช้ Input 220Volt Output High Power AC 220Volt           สามารถเลือกหลอดไฟแบบ LED หรือ หลอดไฟแบบ Halogen ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการใช้งานหรือสถานที่ที่เลือกใช้ ติดตั้งง่าย ตามพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ส่วนตัวโคมมีทั้งแบบ Remote Lamp และ Downlight Read more…

Central Unit

ไฟฉุกเฉินแบบตู้รวม Central Unit Output 12/24 VDC           Central Unit Emergency Light เป็นไฟฉุกเฉินแบบตู้รวม ที่สามารถต่อพ่วงหลอดไฟได้หลายหลอด ภายในตัวเครื่องจะมีแบตเตอรี่บรรจุ พร้อมระบบควบคุม แบบ Automatic Solid State System ทำหน้าที่ควบคุมการประจุ และคายประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่อย่างแม่นยำ และระบบควบคุมนี้จะตัดวงจร  เมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่เมื่อถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ ระบบไฟให้ใช้มีให้เลือกใช้ Input 220Volt Output  DC 12Volt, 24Volt           สามารถเลือกหลอดไฟแบบ LED หรือ หลอดไฟแบบ Halogen ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการใช้งานหรือสถานที่ที่เลือกใช้ ติดตั้งง่าย ตามพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ส่วนตัวโคมมีทั้งแบบ Remote Lamp Read more…

Emergency Exit Signs

ป้ายไฟฉุกเฉิน Emergency Exit Signs           Emergency Exit Signs หรือป้ายไฟฉุกเฉิน คือ ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยตัวเครื่องจะส่องสว่างอัตโนมัติ เพราะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ภายในตัวเคริ่อง เพื่อส่องสว่างให้สถานที่ ที่มีการติดตั้งตัวไฟฉุกเฉินให้ส่องแสงสว่างในสถานที่ที่มีไฟฟ้าดับ           โคมไฟทางออกฉุกเฉิน/ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign/Exit Light) ใช้สำหรับให้แสงสว่างเพื่อบอกเส้นทางในการเดินทางไปในเส้นทางที่ปลอดภัย หรือบอกข้อความตามที่ระบุไว้ในป้ายโคมเหมาะสำหรับบริเวณที่มีคนจำนวนมากหรือบริเวณที่สำคัญ เช่น ทางเดินส่วนกลาง ห้องประชุม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น รายละเอียด                      *คลิกที่ยี่ห้อเพื่อดูรายละเอียด Close Close Close

Emergency Light

ไฟฉุกเฉิน Emergency Light           Emergency Light หรือ ไฟฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน มอก. เป็นไฟฉุกเฉินชนิดหลอดไฟแบบ LED ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก แต่ให้ความสว่างสูง สำรองไฟได้นาน ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่าง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยตัวเครื่องจะส่องสว่างอัตโนมัติ           เพราะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ภายในตัวเคริ่อง เพื่อส่องสว่างให้สถานที่ ที่มีการติดตั้งตัวไฟฉุกเฉินให้ส่องแสงสว่างในสถานที่ที่มีไฟฟ้าดับ ในอาคารที่อยู่อาศัย เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม จะมีกฎหมายควบคุมอาคาร ให้มีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยกับผู้พักอาศัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มียี่ห้อ Max Bright , Sunny , Dyno รายละเอียด       Read more…